KS KSZO Ostrowiec Świętokrzyski

REGULAMIN AKREDYTACJI NA MECZE ORLEN LIGI NA SEZON 2015/2016

1. Wzór formularza akredytacyjnego umieszczony jest na oficjalnej stronie internetowej klubu: www.kszo.info.

2. Akredytacja jest bezpłatna.

3. Akredytacja wydawana jest na podstawie ważnej legitymacji prasowej.

4. Przyznana akredytacja jest imienna i uprawnia do wejścia do hali wyłącznie osobę, na którą została wydana.

5. Akredytacja dotyczy wszystkich meczów ligowych, pucharowych i towarzyskich, jakie w sezonie 2015/2016 rozegra zespół KSZO OSTROWIEC S.A. w Ostrowcu Św.

6. Akredytacja prasowa upoważnia do wstępu do loży prasowej, na sektory dla publiczności w celu realizacji czynności dziennikarskich oraz do sali konferencyjnej.

7. Akredytacja uprawnia do przebywaniu na parkiecie hali TYLKO w miejscach wyznaczonych przez organizatora podczas meczów drużyny siatkarskiej KSZO OSTROWIEC S.A.

8. Akredytacja zapewnia otrzymywanie drogą mailową zaproszeń na konferencje prasowe organizowane przez klub.

9. Akredytację należy okazywać bez wezwania ochronie przy wejściu do hali i na parkiet.

10. W przypadku zagubienia akredytacji należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie organizatora w celu wydania duplikatu.

11. Każdej redakcji przysługuje, co najwyżej jedna akredytacja dla redaktora piszącego i jedna dla fotoreportera. Patroni medialni klubu KSZO OSTROWIEC S.A. mają do dyspozycji liczbę akredytacji określoną odrębnymi umowami.

12. Przedstawicieli mediów obowiązuje stosowanie się do zasad Kodeksu Etyki Dziennikarskiej.

13. Klub zastrzega sobie możliwość:
a) odmówienia przyznania akredytacji, bez podania przyczyny,
b) odebrania akredytacji, w przypadku nie stosowania się do regulaminu.

14. Wysłanie wniosku jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

15. Podpisany wniosek akredytacyjny powinien zostać dostarczony e-mailem na adres: siatkowka@kszo.info najpóźniej do dnia 30 września 2015 r . Do wniosku prosimy załączyć zdjęcie w formacie jak do dowodu osobistego.

16. O przyznaniu bądź nie akredytacji, poinformujemy drogą mailową.

17. W trakcie realizacji czynności dziennikarskich akredytacja musi być umieszczona przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych, organizatorów oraz obsługi.

18. Posiadacz akredytacji zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez służby porządkowe, organizatorów oraz obsługę.


POBIERZ: Wniosek Akredytacyjny

Komentarze